Survey Mail
ANASAYFA
 
DESTEK PROGRAMLARI
DİĞER TEŞVİK VE DESTEKLER
SSS
Program rehberlerinde belirtilen sıkça sorulan sorular nerede?
Ne tür destekler veriyorsunuz?
Proje Teklif Çağrısı nedir?
Teklif Çağrısı süreci nasıl işliyor?
Destek almanın şartları nelerdir?
DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA SORULAR
AÇIK DESTEK PROGRAMLARI
AÇIK DESTEK PROGRAMLARI

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde İSTKA tarafından Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere destek olmak amacıyla yürütülmektedir.

2014 yılı DFD Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından belirlenmiş stratejik faaliyet konuları desteklenecek olup, bu konular İSTKA internet sitesinde yayımlanacaktır. 2014 yılı DFD Programı kapsamında belirlenen konuların yer aldığı liste; faaliyetlerin desteklenmesi, desteklenecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi, araştırmanın başka bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi ya da araştırma döneminin geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerle düzenli olarak güncellenecektir. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce; Ajans’ın internet sitesinde yayımlanan konu listesinin ve konu açıklama eklerinin takibi önem arz etmektedir.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yapılacak başvuruların uyması gereken genel koşullar 2014 yılı DFD Programı Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır. Bu genel koşullar haricinde her bir Doğrudan Faaliyet Desteği konusu kapsamı, araştırma yöntemi, başvuruda istenen özel belgeler gibi özel koşulları aşağıda liste halinde verilen konu açıklama eklerinde yer almaktadır.

DFD KONU LİSTESİ VE KONU AÇIKLAMA EKLERİ

 1. İstanbul’da Dış Göç ve Göçmen Algısı
 2. İstanbul’da Çocuğun İyi Olma Halinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 3. İstanbul’da Sosyal Hizmet Sunan Kurumların Kurumsal Kapasitesinin Ölçülmesi
 4. İstanbul Sağlık Sektörü Analizi
 5. İstanbul Eğitim Sektörü Analizi
 6. İstanbul Turizm Sektörü Analizi
 7. İstanbul Yaratıcı Endüstriler Sektörünün Mevcut Durumu
 8. İstanbul’da İstihdam Trendlerinin Belirlenmesi ve Takip Sisteminin Kurulması
 9. İstanbul’da Sanayinin Yoğunlaştığı Hadımköy Bölgesi/Esenyurt-Kıraç Bölgesi/Tuzla OSB üstü Bölgesi/Tuzla Tersaneler Bölgesi/İkitelli OSB/İstanbul Anadolu Yakası OSB/ İstanbul Deri OSB/ Birlik OSB/ İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB/ İstanbul Dudullu OSB/  İstanbul Tuzla OSB/ İstanbul Beylikdüzü OSB'nin Çevresel Performansının Değerlendirilmesi
 10. İstanbul’da Sanayinin Yoğunlaştığı Hadımköy Bölgesi/Esenyurt-Kıraç Bölgesi/Tuzla OSB üstü Bölgesi/Tuzla Tersaneler Bölgesi/İkitelli OSB/İstanbul Anadolu Yakası OSB/ İstanbul Deri OSB/ Birlik OSB/ İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB/ İstanbul Dudullu OSB/  İstanbul Tuzla OSB/ İstanbul Beylikdüzü OSB'nin Lojistik Profilinin Belirlenmesi
 11. Kentsel Dönüşümün İstanbul’a Etkisinin Bütüncül Değerlendirilmesi; Karaköy-Salı Pazarı Limanı, Haydarpaşa Limanı ve Haliç Tersaneleri
 12. Sanayinin Dönüşümünün İstanbul’a Etkisinin Bütüncül Değerlendirilmesi; Cendere Vadisi Örneği
 13. Ömerli/Elmalı/Darlık/Alibey/Terkos/Sazlıdere/Büyükçekmece Havzalarında Bütünleşik Havza Yönetimi Planının Hazırlanması 
 14. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Gençlerin Karar Mekanizmalarına Katılımı Araştırması
 15. İstanbul'da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması
 16. İstanbul Reklamcılık/Tasarım/Yazılım/Bilgisayar ve Video Oyunları/Film/Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Araştırması
 17. İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması
 18. İstanbul 2034 Kentsel Gelişim Senaryolarının Oluşturulması
 19. İstanbul’da Trafik Sıkışıklığı Ücretlendirmesinin Uygulanabilirliği
 20. İstanbul'da Deniz Ulaşımının Geleceğinin Değerlendirilmesi
 21. İstanbul’da Raylı Sistem İstasyon ve Durakları, Metrobüs Durakları ve İskelelerin Fiziksel Erişilebilirliği
 22. Girişimcilik Eğitimlerinde Yenilikçi Modellerin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması
 23. Üniversiteler için Girişimcilik Eğitimlerinde Yenilikçi Modellerin Araştırılması ve Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi

DFD KONU LİSTESİNDEN ÇIKARILAN KONULAR

 1. İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi Çalışması
 2. İstanbul'un Dış Göç Dalgaları Karşısında Kırılganlığının İncelenmesi: Suriyeli Sığınmacılar Örneği
 3. İstanbul Sanayi Stratejisinin Hazırlanması
 4. İstanbul Lojistik Sektörü Analizi
 5. İstanbul Göç Araştırması Pilot Çalışması
 6. İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu 
 7. İstanbul'da Bisiklet Yollarının Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi ve Tasarım Rehberinin Hazırlanması

DESTEKLENEN PROJE BAŞVURULARI

Başvuru Rehberi

 

Taslak Sözleşme

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Alan Faaliyetler için Nihai Yayın Kuralları

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı,
Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Proje Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Nasıl Başvuru Yapılır ?

2012 yılı 2. Dönem Mali Destek Programlarından itibaren başvuru ve değerlendirme süreçleri Kalkınma Ajansları Yönetim sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Başvuru sürecinin detayları için lütfen Doğrudan Faaliyet Desteği Programına ait Başvuru Rehberinin ilgili bölümüne bakınız.

 

KAYS Sisteme Giriş

KAYS Yardım (Kullanıcı kılavuzları ve çağrı merkezi)

KAYS Portal